facebook_pixel

Donasjoner til Uganda

«Det er ingen velutdannet befolkning som er fattig og det er ingen befolkning som ikke er utdannet som ikke er fattig…» – J.K. Galbraith

For jenter i afrikanske land som Kenya og Uganda, stopper livet opp når de får mensen. En studie viser at skolejenter i Uganda i gjennomsnitt går glipp av 11 % av skoledagene på grunn av menstruasjon, og mange slutter helt på skolen når de får mensen. Det er vanskelig å finne veien ut av fattigdom når man ikke har utdanning.

Dette er noe som jeg hele tiden har hatt et sterkt ønske om å hjelpe med. Med CleanCup vil jeg bidra til at jenter i andre deler av verden kan oppleve friheten til å gå uhindret på skolen, selv med mensen.

Dermed var en av mine første prioriteringer da jeg startet CleanCup å finne en organisasjon som kunne ta imot donasjoner av CleanCups, og distribuere disse der de kunne være mest til hjelp. Jeg fant noen engasjerte damer hos Redd Barna, og vi har siden sommeren 2017 jobbet med å lage en plan for hvordan vi kan få inn menskopper i programmene deres.

For å være ærlig så trodde det skulle være enklere å gjøre donasjoner, men det er en lang prosess å komme i gang. I samarbeid med Redd Barnas kontor i Uganda, starter vi et pilotprosjekt våren 2018. I løpet av piloten skal vi dokumentere utfordringer og resultater, og bruke dette til å evaluere hvordan menskopper kan bidra til at jenter fortsetter på skolen og har mindre fravær. Med utgangspunkt i pilotprosjektet, skal vi beslutte om og hvordan menskopper kan være en del av Redd Barna sitt arbeid videre.

Både jeg og Redd Barna mener at CleanCup har stort potensiale, og tror det vil ha positiv innvirking på at jenter skal fullføre sin utdanning, så pilotprosjektet har vi store forventninger til.

Som nevnt, er målet at piloten på skolene i Uganda starter våren 2018, og piloten vil omfatte et titalls jenter og deres mødre. Alle CleanCups som er donert hittil går til pilotprosjektet. Resten av donasjonene spares opp, og gis vekk når vi (forhåpentligvis) fortsetter arbeidet med å dele ut CleanCup i afrikanske land.

Jeg holder dere oppdatert på hvordan det går med pilotprosjektet så fort vi er i gang!

Bestill CleanCup